FRÉZOVÁNÍ

Frézování komínu je pracovní technologie, která umožňuje, zvětšením komínového vnitřního průměru, využít stávající komínové šachty  k provozu tepelných spotřebičů, u kterých je nutná sanace komínové šachty vložkou většího průměru, než má stávající komín, a to z bezpečnostních i funkčních důvodů.

Komínová fréza je speciální zařízení, které slouží ke zvětšování průměru komínových průduchů při rekonstrukcích a opravách. Do takto upraveného průduchu pak lze spustit vložku potřebné dimenze. Zařízení se spouští shora do komína a lze jím frézovat jak přímé, tak (částečně) uhýbané komíny. Vyfrézovat je možné až 1/3 tloušťky stávajícího zdiva v závislosti na materiálu a technickém stavu. Tím je v naprosté většině případů zajištěno vytvoření dostatečného průřezu pro spuštění vložek a napojení nového spotřebiče.

Technologii frézování lze použít u komínů, které jsou v přiměřeně dobrém technickém stavu, kde frézovaný průduch je průchozí a případné komínové zdivo je soudržné.             Minimální průřez komína, který lze frézovat je 100 mm. Frézujeme-li komínové těleso se sdruženými průduchy, je možné frézovat pouze každý druhý průduch.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:
– komín musí být průchozí,
– musí být zajištěn bezpečný přístup k ústí komína,
– všechny prostory v objektu kterými prochází komín musí být po dobu frézování přístupné,
– v případě, že je komín uhnutý ve větším úhlu je nutné v místě lomu vybourat montážní otvor.